آیندمون,آینده ای روشن......

اینجا,زندگی جریان دارد.......

آیندمون,آینده ای روشن......

اینجا,زندگی جریان دارد.......

آیندمون,آینده ای روشن......

«امنتُ باللّه‏ و صلی اللّه‏ علی محمد و آله محمد

مطالب همه رمزی!ب تازه وارد ها و کسانی ک وبلاگ ندارند رمز داده نمیشه....
مطالب قدیمی ارشیو شدن .لطفا درخاست رمز نکنید ;-)


ساخت وبلاگ 1393/9/12

عقدمون 1390/3/26

عروسی 1394/5/28

مدال رنگی
بایگانی
آخرین مطالب
من,خانوم این خونه!!

تا حدودی با من اشنا هستید,ی دختر شاد و شیطون گاهی اوقاتم بر عکسش:)  دیگه اینکه باهوش و با استعدادم:)) مهربون و هم بدجنس :)))کلا خودمم خودم رو نشناختم هنوز:))))))


تلاش میکنم برای بهتر بودن..........